Tankemylder

Tankemylder

De fleste af os har bekymringer og oplever indimellem at bruge uforholdsmæssig meget tid på dem. Udover den store mængde tid, vi bruger på at bekymre os, må vi samtidig erkende, at nytteværdien og gevinsten af bekymringerne oftest er meget lille.


For nogle mennesker tager de negative tankeprocesser overhånd i form af overbekymring. Den store mængde tid brugt på tankerne medfører ofte generel psykisk mistrivsel med symptomer som:


  • Manglende koncentration
  • Humørsvingninger
  • Nedsat energi & manglende overskud
  • Lavt selvværd & manglende selvtillid
  • Manglende handlekraft
  • Dårlig nattesøvn

I et metakognitivt terapiforløb lærer du at minimere tiden, som du bruger på bekymringer og grublerier. Jeg vil først give dig en indgående forståelse og indblik i dine tankeprocesser, og dernæst lære dig at blive fleksibel på dine tanker.


Gennem konkrete mentale øvelser lærer du blot at betragte dine tanker, uden at føle behovet for at svare dem, medmindre du aktivt vælger at gøre det, og tilsvarende stoppe, når du ønsker det.


Som slutresultat vil du bl.a. mærke, at du ikke er dine tanker; at I ikke er forbundet.


Mentalt og praktisk vil du hurtigt mærke bl.a. større overskud, færre humørsvingninger og forbedret nattesøvn og øget koncentration.