GDPR

Persondata

Jeg følger persondataforordningen(GDPR) fra maj 2018.


Samtlige af de oplysninger, som viderformidles til mig af mine klienter, behandles under tavshedspligt og med største respekt og fortrolighed.


Hverken dit efternavn eller CPR-nummer registreres, lige som din e-mailadresse ikke videregives til tredjepart.