Lavt selvværd

Lavt selvværd

De fleste af os har formentlig i en periode oplevet følelsen af lavt selvværd i større eller mindre grad, uanset alder eller køn. 


Der kan være en tendens til at sætte selvværd og selvtillid under ét. Selvom følelserne er tæt forbundet, bør de to begreber adskilles, da der er tale om to forskellige forhold:


Kort fortalt er selvtillid knyttet an til adfærd og handlinger, og forholder sig til, i hvor høj grad du føler, at du mestrer dine mål og opnår de resultater, du ønsker. Derimod er selvværd forankret på identitetsniveau, og er bundet op på den grundlæggende følelse af at have værdi som menneske. 


Selvværd skabes oftest i sammenhæng med andre mennesker, særligt vores forældre, venner og omgivelser i det hele taget.Vores selvværd afspejler, hvordan vi ser os selv og vores følelse af værdi.


Når selvværdet er stabilt og uproblematisk, går vi med en grundlæggende følelse af at være gode nok som vi er, vi taler pænt til- og om os selv og føler, at vi er værd at elske og være sammen med. Når vi befinder os i en sund mental tilstand, kan vi nemmere imødekomme hverdagens udfordringer, krav og forventninger fra fx omgivelser, job og skole.

Når det lave selvværd derimod er blevet et invaliderende og længerevarende problem, skyldes det højst sansynligvis, at vi over en lang periode ikke anser os selv som gode nok i flere henseender.


På den lange bane kan denne følelse af lavt selvværd have en psykisk skadelig effekt på vores mentale helbred, som igen kan føre til andre og nye alvorlige psykiske lidelser.


Lavt selvværd kan føles meget forskelligt og kommer oftest til udtryk på forskellig vis afhængig af, hvilke forhold, vi hver i sær anser som problematiske.


Typiske forhold, som mange forsøger at undgå på grund af lavt selvværd kan fx være ved:


  • Sociale situationer
  • Nye & fremmede situationer og omgivelser
  • Konkrete krav & forventninger fra omgivelser
  • Beslutninger som skal træffes (hurtigt)
  • Begivenheder, hvor man er i centrum, frivilligt eller ufrilligt


Mange personer med lavt selvværd forsøger at undgå disse forhold og situationer, fordi man på forhånd ved, at de vækker ubehag. 


På den korte bane kan undgåelsen både give ro, følelse af indre kontrol og sikkerhed, men på den lange bane kan det give bagslag. Bagslaget føles typisk som en selvforstærkelse af det lave selvværd, tvivlen og frygten, samtidig med, at flere og flere forhold og situationer skal undgåes for at finde ro. Dertil kan nye lidelser sideløbende være under optrapning.


I et metakognitiv terapiforløb vil vi ikke forholde os så meget til, hvor det lave selvværd stammer fra, men vi vil i langt højere grad bruge tid og energi på gradvist at opbygge et nyt forhold til de tanker, som opstår, når du befinder dig i de problematiske og invaliderende situationer.


Dermed vil vi sammen arbejde mod at bryde den smertefulde og onde cirkel, som er årsag til den lave selvværd.


I løbet af relativt få sessioner vil du genopdage, at selvværdsrelaterede tanker og følelser, også bare er tanker, som du kan slippe og nøjes med at betragte, uden at reagere på dem. Dermed vil du finde ro til at leve livet, uden at skulle undgå specifikke situationer eller udfordringer.