Depression

Depression

Oplever du at være mere trist end glad, psykisk helt flad, let til gråd?Har du svært ved at finde interessen i hverdagens gøremål og dagligdagsaktiviteter samtidig med, at du føler dig drænet for energi og overskud?


Det kan være typiske tegn på en mild eller svær grad af depression.


De fleste mennesker oplever skift i humøret indimellem. Er der tale om en decideret depression, har symptomerne oftest været konstante i nogle uger.


Ved en depression er opmærksomheden typisk rettet indad, i modsætning til angst, hvor opmærksomheden typisk er rettet udad. 


Depression er en meget udbredt og almindelig psykisk tilstand, og omkring hver femte dansker får en depression i løbet af livet.


Nogle mennesker oplever en depression som mere eller mindre forbipasserende, mens andre finder den meget invaliderende. Symptomerne er dog meget enslydende og kan typisk være:


  • Manglende glæde & kontakt med følelser
  • Tristhed, gråd & følelsen af meningsløshed & håbløshed
  • Udmattelse, manglende/øget appetit & energi
  • Koncentrationsbesvær & søvnløshed
  • Manglende selvtillid &/eller selvværd
  • Konstante skyldfølelser, modløshed & isolation
  • Tanker om døden & følelsen af mindreværd

Nyere forskning viser, at metakognitiv terapi er en meget effektiv terapiform til forebyggelse og behandling af depression med meget få tilbagefald.


I et metakognitivt forløb får du en forståelse af dine tankeprocesser, og hvorfor depressionen opstår, og hvordan du kan lære at takle den.


Du vil lære at genkende dine uhensigtsmæssige strategier og at minimere den tid, som du bruger på grublerierne. Således har du nået målet, når du igen føler dig i trivsel efter at have lært at være fleksibel på dine tanker og blot kan betragte dem som tanker, som du ikke behøver at reagere på.