Sorg

Sorg

Sorg er en uundgåelig menneskelig, tanke-og følelsesrelateret reaktion. Sorg er også en naturlig, krævende og vedvarende proces, som kan strække sig over længere tid for mange af os.


Kigger vi på tiden og måden, vi sørger over et tab eller en hændelse, er det altid meget forskelligt fra menneske til menneske. Typisk bevæger vi os ud og ind af en sorg, hvorfor sorgen også oftest opleves som en livslang proces, hvor den invaliderende grad naturligt varierer over tid.


Der findes således ikke en facit på, hvad der er den rigtige eller forkerte måde at sørge på, men set ud fra et terapeutisk synspunkt er det vigtigt, at sorgprocessen bevæger sig i to spor med en vekselvirkning mellem det tabsorienterede og det genopbyggende spor. 


De klassiske tegn på sorg er:

  • Tristhed
  • Tankemylder
  • Angst
  • Svigt
  • Opgivethed
  • Vrede   

I et metakognitivt terapeutisk forløb arbejder vi med sorgen ud fra et fokus på, hvordan vi kan bevæge os mellem at være med sorgen samtidig med, at vi lever vores liv, mens sorgen langsomt fylder mindre.


Vi vil således klarlægge tankemønstre, metakognitive antagelser og typiske tankehåndteringsstrategier, som tilsammen er årsagen til, at sorgen vedligeholdes og giver følelsen af at være fastlåst.


Gennem relativt få sessioner vil du opleve at blive mere frigjort fra sorgen, uden at du hverken skal flygte, lukke dig inde alene med din sorg, eller føle skam eller skyld. Derimod vil du opleve et mere fleksibelt forhold til sorgen, som du kan vælge besøge indimellem, men også lægge fra dig igen og dermed være mere til stede og nærværende i de vigtige ting, som folder sig ud i det liv, du lever.