OM METAKOGNITIV TERAPI

Metakognitiv Psykoterapi

-Et nyt forhold til dine tanker og følelser

Om Metakognitiv Terapi  • En ny måde at forholde sig til tanker og følelser på.
  • En behandlingsform med skelsættende resultater og få tilbagefald.
  • En terapiform, som bygger på mentaltræning.
  • En metodebaseret tilgang, som strækker sig over kort tid.
  • Særligt egnet til behandling af stress, angst, depression, tankemylder og OCD.

Substansen i den evidensbaserede metakognitive psykoterapi bygger på én grundpræmis: Den psykiske overbelastning opstår på grund af overdreven opmærksomhed på tankernes indhold.


Dette relativt nye løsningsorienterede paradigme bygger, i modsætning til det problemorienterede paradigme, på en grundforståelse, hvor hverken tankerne eller følelserne i sig selv er interessante at forfølge. Derimod er det afgørende at forfølge og ændre måden, vi håndterer tanker og følelser på, samt mængden af tid, vi bruger på dem.


I forløbet er fokus derfor primært på tankemønstre og metakognitioner, snarere end på tankeindhold.


Målet er nået, når du har (gen)opdaget, at du kan vælge at lade tankerne og følelserne være, altså være mentalt passiv på dem, og i stedet bruge din tid og energi på ting, som betyder noget for dig.


Gennem få sessioner får du konkret forståelse og redskaber til, hvordan du kan styre dine bekymringer og derigennem genfinde din mentale styrke og forebygge mistrivsel.