Hvad ønsker du hjælp med?


Det er normalt indimellem at have svingende følelser og være fyldt op med tanker. Det er både uundgåeligt og oftest fobipasserende. Det springende punkt skal findes i mængden af tid, som vi bruger på at beskæftige os med følelserne og tankerne. Tiden, vi bruger på at være i dialog med vores tanker og følelser, er i mange tilfælde således afgørende for vores velbefindende, og derfor et centralt udgangspunkt i den metakognitive behandlingsform. 


Nedenfor står beskrevet nutidens typiske symptomer og diagnoser. Uanset om du er er diagnosticeret af en fagperson, eller du selv kan mærke nogle af symptomerne, har metoderne bag den metakognitive behandlingstilgang vist sig at være både velegnet og effektive med meget få tilbagefald.

Angst


Hver femte dansker rammes i løbet af livet af angst. Angst har mange ansigter, men oftest er angst kendetegnet ved, at opmærksomheden er rettet ud mod omverdenen, og ikke rettet indad, som når man føler sig depressiv.


Hvad enten angstlidelsen er af mere generel karakter, eller er forbundet med sociale kontekster, præstation, opkast (Emetofobi), helbred eller paniske situationer fylder bekymringer rigtig meget – både i tid og i mental energi. Samtidig er opmærksomhedenfare på sit højeste og de fysiske symptomer kommer ofte til udtryk i form af:


 • Hjertebanken, åndenød, kvalme og svimmelhed
 • Øget svedtendens og kolde hænder/fødder
 • Muskelspændinger og uro i maven
 • Nervøsitet og tør i munden
 • Søvnløshed
 • Koncentrationsbesvær og irritabilitet


Mange mennesker med angst har opbygget et sæt strategier i et forsøg på at mindske angsten. Men samstemmende for disse strategier er, at de kun giver en midlertidg følelse af ro, før angsten melder sig igen. Således opstår den onde cirkel og angsten vedligeholdes.


Angst har forskellige grader. Den kan både opleves som mere eller mindre forbipasserende, men kan også være meget invaliderende. Får man den rette hjælp er det muligt at slippe af med sin angst og leve livet fuldt ud igen.


I et metakognitiv terapiforløb vil vi sammen gradvist opbygge et nyt forhold til tankerne og derigennem bryde den smertefulde og onde angstcirkel. Du vil i løbet af relativt få sessioner genopdage, at tanker bare er tanker, som du kan slippe, og nøjes med at betragte, uden at reagere på dem, og dermed finde tid og ro til at leve livet.


Overbekymring


De fleste af os har bekymringer og oplever indimellem at bruge uforholdsmæssig meget tid på dem. Udover den store mængde tid, vi bruger på at bekymre os, må vi samtidig erkende, at nytteværdien og gevinsten af bekymringerne oftest er meget lille.


For nogle mennesker tager de negative tankeprocesser overhånd i form af overbekymring. Den store mængde tid brugt på tankerne medfører ofte generel psykisk mistrivsel med symptomer som:


 • Manglende koncentration
 • Humørsvingninger
 • Nedsat energi og manglende overskud
 • Lavt selvværd og manglende selvtillid
 • Manglende handlekraft
 • Dårlig nattesøvn


I et metakognitivt terapiforløb lærer du at minimere tiden, som du bruger på bekymringer og grublerier.


Jeg vil først give dig en indgående forståelse og indblik i dine tankeprocesser, og dernæst lære dig at blive fleksibel på dine tanker.


Du vil lære blot at betragte dine tanker, uden at føle behovet for at svare dem, medmindre du aktivt vælger at gøre det, og tilsvarende stoppe, når du ønsker det.


Som slutresultat vil du bl.a. mærke, at du ikke er dine tanker; at I ikke er forbundet.


Mentalt og praktisk vil du hurtigt mærke bl.a. større overskud, færre humørsvingninger og forbedret nattesøvn og øget koncentration.

Depression


Oplever du at være mere trist end glad, psykisk helt flad, let til gråd?


Har du svært ved at finde interessen i hverdagens gøremål og dagligdagsaktiviteter samtidig med, at du føler dig drænet for energi og overskud?


Det kan være typiske tegn på en mild eller svær grad af depression.


De fleste mennesker oplever skift i humøret indimellem. Er der tale om en decideret depression, har symptomerne oftest været konstante i nogle uger.


Ved en depression er opmærksomheden typisk rettet indad, i modsætning til angst, hvor opmærksomheden typisk er rettet udad. 


Depression er en meget udbredt og almindelig psykisk tilstand, og omkring hver femte dansker får en depression i løbet af livet.


Nogle mennesker oplever en depression som mere eller mindre forbipasserende, mens andre finder den meget invaliderende.

Symptomerne er dog meget enslydende og kan typisk være:


 • Manglende glæde og kontakt med følelser
 • Tristhed, gråd og følelsen af meningsløshed og håbløshed
 • Udmattelse, manglende appetit og energi
 • Koncentrationsbesvær og søvnløshed
 • Manglende selvtillid og/eller selvværd
 • Konstante skyldfølelser, modløshed og isolation
 • Tanker om døden og følelsen af mindreværd


Nyere forskning viser, at metakognitiv terapi er en meget effektiv terapiform til forebyggelse og behandling af depression med meget få tilbagefald.  


I et metakognitivt forløb får du en forståelse af dine tankeprocesser, og hvorfor depressionen opstår, og hvordan du kan lære at takle den.


Du vil lære at genkende dine uhensigtsmæssige strategier og at minimere den tid, som du bruger på grublerierne. Således har du nået målet, når du har lært at være fleksibel på dine tanker og blot kan betragte dem som tanker, som du ikke behøver at reagere på.


Stress


Mange af os har formentlig oplevet stress i større eller mindre grad.


Det er med andre ord ganske normalt indimellem at opleve stressymptomer i løbet af livet og hverdagen.


Vi oplever alle indimellem at føle os stresset på arbejdet, i skolen, derhjemme og ikke mindst, når vi forsøger at få alle kabalerne til at gå op.


Stress af kortere varighed påvirker os sjældent så dybt psykisk, men derimod kan stress af længere varighed påvirke os fysisk og psykisk i en sådan belastningsgrad, at det kan være svært at komme ud af tilstanden igen. 


Symptomerne er typisk meget individuelle, men nyere metakognitiv forskning peger på, at stress hænger sammen med vores tilgang til vores tanker.


I et metakognitivt terapiforløb vil du derfor lære, hvordan du selv er med til at fodre dine tanker og selv tillægger dem værdi og dermed ofte selv skaber tilstanden af stress. 


I et metakognitivt forløb vil du lære at genkende dine typiske strategier, og hvordan du kan lade tankerne være tanker, som du ikke behover at respondere på. Du vil således opdage, at når du bevidst bruger mindre tid på at engagere dig i tankerne, vil stressen lægge sig.


Dit metakognitive forløb slutter i det øjeblik, du mestrer selv at vælge, om du vil engarere dig i dine tanker, eller lade være.


OCD- obsessiv kompulsiv lidelse


Når du har OCD, er du som regel plaget af tilbagevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger.


Tvangstankerne handler ofte om overdreven frygt for snavs, smitte, eller forestilling om, at noget farligt eller ubehageligt vil ske.


Tvangshandlingerne er ofte et kortsigtet forsøg på at mildne og dulme ubehaget og få ro på krop og tanker igen. 


Omkring 80% af befolkningen oplever indimellem at blive ramt af tvangstanker. At have tvangstanker er med andre ord ikke i sig selv et tegn på, at man har en psykisk lidelse. For langt de fleste mennesker, går tvangstanker i sig selv igen inden for kort tid. 


Derimod er omkring 3% af befolkningen drevet af en forestilling om, at der er en sammenhæng mellem det, som de tænker og frygter, og det som rent faktisk sker.  Af denne årsag opbygger en person med OCD ritualer og tvangshandlinger for at undgå, at tanken bliver til virkelighed.


Nogle mennesker med OCD oplever, at tvangshandlingerne og ritualerne giver ro, men de fleste oplever, at roen kun er en midlertidg følelse af ro. Tvangshandlingerne og ritualet skal gentages oftere og oftere, og der kommer flere af dem. Efterhånden opleves disse strategier som meningsløse, men svære at slippe af med igen.


Tvangshandlinger og ritualerne opleves som en smertefuld og undgåelig ond cirkel, som de flerste skal have hjælp til at komme ud af igen.


I et metakognitivt forløb, er fokus gradvist at opbygge et nyt forhold til sine tanker og derigennem bryde den smertefulde og onde cirkel.


Du vil i løbet af relativt få metakognitive sessioner genopdage, at tanker bare er tanker, som du kan nøjes med at betragte, uden at føle det nødvendigt eller meningsfuldt at reagere på dem, og dermed finde ro til at leve dit liv uforhindret.