Metakognitiv Psykoterapi

Hvad er det?

Metakognitiv psykoterapi er:


  • En ny måde at forholde sig til tanker og følelser på.
  • En behandlingsform med skelsættende resultater og få tilbagefald.
  • En metodebaseret terapiform, som strækker sig over kort tid.
  • Særligt egnet til behandling af stress, angst, depression, overtænkning og OCD.

                           

Substansen i den evidensbaserede metakognitive psykoterapi bygger på én grundpræmis: Den psykiske overbelastning opstår på grund af overdreven opmærksomhed på tankernes indhold.


Det er hverken tankerne eller følelserne i sig selv, som er interessante at forfølge. Derimod er det afgørende at forfølge og ændre måden, vi håndterer tanker og følelser på, samt mængden af tid, vi bruger på dem.


I forløbet er fokus derfor primært på tankemønstre og metakognitioner, snarere end på tankeindhold.


Målet er nået, når du har (gen)opdaget, at du kan vælge at lade tankerne og følelserne være, altså være mentalt passiv på dem, og i stedet bruge din tid og energi på ting, som betyder noget for dig. 


Gennem få sessioner får du konkret forståelse og redskaber til, hvordan du kan styre dine bekymringer og derigennem genfinde din mentale styrke og forebygge mistrivsel. 

Terapiformen

Kort inde i et metakognitivt terapiforløb forstår du, hvorfor overdreven opmærksomhed på dine tanker og følelser, har en uhensigtsmæssig indflydelse på, hvordan du har det.


Gennem en tydelig tilrettelagt dagsorden, dialog, øvelser og hjemmearbejde, vil vores sessioner være dit springbræt til at turde håndtere og forholde dig til dine tanker og følelser på en anderledes måde.


Sessionerne er selvsagt vigtige i et metakognitivt terapiforløb, men dine største opdagelser finder sted mellem sessionerne, når du øver dig.


Som en positiv konsekvens vil du i løbet af få sessioner genvinde kontrollen over, hvad du gør med dine tanker og følelser: Vil du bruge tid og kræfter på dem? Eller vil du hellere slippe tanker og følelser fri, og lade dit sind regulere sig af sig selv, uden, at du forstyrrer helingsprocessen? 


Noget for dig?

Hvad enten du er er diagnosticeret med f.eks. angst, depression eller stress af en fagperson, eller du selv mærker f.eks. indre uro, lavt selvværd, ensomhed eller tankemylder, er metoderne bag den metakognitive behandlingstilgang både velegnet og yderst effektive.


Størstedelen af mine klienter er unge, såvel som voksne kvinder og mænd. Fælles for dem er, at de oplever, at tankerne og følelserne fylder uforholdsmæssigt meget, og påvirker f.eks. humør, selvværd, relationer og energien negativt.


Flere af mine klienter har prøvet andre terapiformer, mens det for andre er nyt at få hjælp gennem terapi. Jeg får også henvendelser fra personer, som blot er nysgerrige på terapiformen, og har glæde af det i en selvudviklingsproces.


Hvis du eller/og dit barn på samme måde, føler dig fastlåst i invaliderende grublerier og bekymringer og en frustration over manglende forandring, er det værd at overveje, om metakognitiv terapi er noget for dig og/eller dit barn.

Hvad nu?

Genkender du dig selv eller dit barn i ovenstående beskrivelser, eller dele af den?


Er du interesseret i at finde ud af, om metakognitiv terapi kan hjælpe dig eller dit barn?


anbefaler jeg at tage imod mit tilbud om en uforpligtende forsamtale.


En forsamtale består af en kort, gratis telefonsamtale, hvor vi sammen vurderer, om terapiformen egner sig til netop dine udfordringer.